EN FR IT

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași este situată în centrul istoric al orașului Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (fostă Ulița Mare). Edificiul central, unic în România,   a fost ridicat de marele Voievod Vasile Lupu, între anii 1637-1639, în numele celor trei mari arhierei ai începuturilor Bisericii creștine: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Îmbinarea de forme tradiționale cu materiale prețioase și decorațiuni rafinate fac din Trei Ierarhi cel mai prețios monument bisericesc din Iași. Apărător devotat al Bisericii Ortodoxe, Vasile Lupu a dorit să ridice în inima orașului o mănăstire care să îmbine spiritul bizantin și tradiția moldovenească și să servească drept necropolă a familiei sale.

Broderia unică din piatră de la fațade este alcătuită din elemente de sorginte bizantină și motive geometrice georgiene și armenești. Se mai observă influențele goticului târziu transilvănean la intrări, ferestre și contraforturi și elementele muntenești la brâiele spiralate. Ca semn al ambițiilor sale de urmaș al împăraților bizantini, Vasile Lupu a adus aici moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, oferite de către Patriarhia din Constantinopol în semn de recunoștință pentru acțiunile și donațiile sale generoase. Domnitor de factură renascentistă, mare iubitor de artă și învățătură, a înființat în cadrul mănăstirii un colegiu teologic ortodox  numit „Academia Vasiliană”, pe locul căreia azi se mai păstrează superba Sală Gotică, o fostă trapeză refăcută în 1904. Tot aici a înființat și o tipografie cu presă adusă de la Kiev unde a apărut prima lucrare tipărită din Moldova în anul 1643,  celebra Cazania („Carte românească de învățătură”) a Mitropolitului Varlaam. În ziua de 25 iunie 1711, Mănăstirea a primit vizita țarului Petru I, proaspăt aliat cu Domnul Moldovei Dimitrie Cantemir. Țarul Rusiei s-a închinat la moaștele Sfintei Parascheva înainte de lupta de la Stănilești împotriva Imperiului Otoman.

1890Sursa: http://www.delcampe.net/page/item/id,205209188,var,Romania–Iasi–1890–litho-on-cardboard–Petru-cel-Mare-cu-Printul-Cantemir–60x100mm,language,E.html

Publicată de Iași (fotografii vechi) pe Vineri, 8 februarie 2013

Mănăstirea a jucat un rol major în sprijinirea Eteriei în lupta pentru eliberarea Greciei de sub stăpânirea otomană. În urma unui incendiu, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost mutată în Catedrala Mitropolitană în 1889. Se spune că moaștele au rămas neatinse de flăcările mistuitoare. În timpul restaurărilor din anii 1882-1904 sub comanda arhitectului francez André Lecomte du Noüy, turnul-clopotniță a fost demolat.

Mai multe informaţii referitoare la Catedrala Mitropolitană puteţi găsi aici.

 

Mănăstirea Trei Ierarhi (Autor: Auguste Raffet, 1837).Sursa: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jassy_(Iasi)_-_Trei_Ierahi_Monastery_(Raffet_1837).jpg?uselang=ro

Publicată de Iași (fotografii vechi) pe Sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Calitatea de necropolă domnească s-a întărit de-a lungul vremii, încât mănăstirea a devenit un adevărat panteon. Pe partea opusă mormântului familiei Lupu, au fost depuse în 1935 osemintele Voievodului cărturar Dimitrie Cantemir, repatriate din URSS, și ale Domnitorului Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza, aduse de la Ruginoasa.

Pentru date privind arhitectura și valoarea spirituală a edificiului, click aici.

Program vizitare: 10:00-12:00 ; 15:00-17:00


„Filiki Eteria” și rolul Iașului în Revoluția de Eliberare a Greciei

Eteria a fost o organizație revoluționară secretă, înființată la Odesa în 1814 cu scopul de a înlătura dominația otomană din teritoriile unde trăiau greci și înființarea unui stat grec independent. Sub conducerea lui Alexandru Ipsilanti, fiul fostului Domn fanariot al Moldovei Constantin Ipsilanti, mișcarea decide declanșarea revoluției în 1821. Trupele grecești au intrat în Iași în februarie 1821, sprijinite de Domnul Mihai Șuțu, iar Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache a sfințit steagul mișcării, declarând astfel deschisă lupta de eliberare. Conflictele interne dintre fruntașii Eteriei, lipsa sprijinului rusesc promis inițial și asasinarea de către eteriști a lui Tudor Vladimirescu, acuzat de trădare, au condus la eșecul temporar al mișcării grecești.

1. Palatul Culturii – Muzeul de Istorie a Moldovei    3. Muzeul de Istorie Naturală
custom essay writingwrite me an essay

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

X