EN FR IT

Casa Dosoftei marchează primele pagini din istoria literaturii române. Casa a fost zidită în 1677, pe locul fostului cimitir al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, după refacerea zidului de incintă de către voievodul Antonie Ruset, încă vizibil în fața Hotelului Moldova de azi. Deși casa a fost cel mai probabil construită de un negustor, numele este legat de Mitropolitul Moldovei, Dosoftei Barilă (1624-1693), unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, care ar fi locuit aici o perioadă. Dosoftei a fost primul ierarh din Moldova care a tradus și versificat cărți de interes religios în limba română („Psalmii”), utilizând vechea tipografie în procesul de extindere a folosirii limbii române în instituțiile de cult.

Această „Casă cu Arcade” înfățișează o arhitectură deosebită de factură medievală bizantină, cu ziduri masive din piatră, în formă aproape cubică, cu acoperișul foarte puțin înclinat și streașină îngustă, specific mai degrabă unui climat arid ca cel din Anatolia. Pe fiecare dintre cele două etaje ale casei sunt dispuse câte două mari încăperi.

O notă aparte o dau ferestrele mici și dreptunghiulare și pridvorul dinspre bulevard, prevăzut cu arcade sprijinite pe șase coloane masive. Stilul arhitectural al clădirii amintește de prăvăliile destinate comerțului, precum cele prezente în târgurile și bazarele din fostul Imperiu Otoman. În pridvor era expusă marfa de vânzare, în timp ce camerele erau folosite ca depozite. Aceasta este singura clădire rămasă dintre cele existente odinioară în mahalaua negustorească a Sfintei Vineri care ocupa întreaga zonă de la Palat la Hală.

În anul 1970 s-a deschis aici Secția de Literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași, fiind considerat un loc reprezentativ de conservare a valorilor. Lângă clădire, statuia din bronz a lui Dosoftei (1975), realizată de către sculptorul ieșean Iftimie Bârleanu, stă mărturie a implicării cărturarului în evoluția literaturii românești.

Ca vizitator, vei putea reconstitui parcursul dezvoltării literaturii române vechi la Iași, începând cu unele dintre cele mai vechi cărți tipărite în limba română. Printre exponatele unicat se numără un Liturghier, considerat prima tipăritură de pe teritoriul românesc și Apostolul, cel mai vechi manuscris românesc datat și Cazania mitropolitului Varlaam, prima tipăritură în limba română, scrisă în Moldova. Acestora li se adaugă și o copie a „Letopisețului Țării Moldovei” de Grigore Ureche, precum și o machetă de tiparniță din timpul Mitropolitului Dosoftei.

Casa Dosoftei și Casa Diaconului Creangă de la Mănăstirea Golia sunt printre cele mai vechi construcții civile conservate,  marcând o etapă importantă din istoria orașului.

 

Program: Marți-Duminică, 10:00-17:00


ITINERARIUL ROMANTIC AL CURȚII DOMNEȘTI A MOLDOVEI

Fosta Curte Domnească a Moldovei de la Palatul Culturii este plină de povești despre vechea fortăreață cu ziduri din jurul Palatului Domnesc, străjuit de turnul de gardă, cu biserica Sfântul Nicolae Domnesc în care îngenuncheau domnii în fața Mitropolitului atunci când erau unși, cu grădinile, pavilioanele, bucătăriile și grajdurile palatului, aflate pe locul actualei Grădini Palas. Urmele istoriei sunt încă vizibile în fosta stemă a familiei Rosetti-Roznovanu, din fața intrării în Palas Mall, și în rețeaua labirintică de beciuri și tuneluri care străbate subteranul Pieței Palatului. Silueta romantică inconfundabilă a Palatului Culturii vorbește despre acest trecut glorios al Moldovei istorice.

10. Palatul Roznovanu – Primăria Municipiului Iași    1. Piața Palatului – Statuia lui Ștefan cel Mare(Traseul Activ)
custom essay writingwrite me an essay

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

X