Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa (UMF), cunoscută şi ca Palatul Calimachi, este una dintre cele mai impunătoare și vechi clădiri ale Iașului, construită în 1793 pe proprietatea hatmanului Costache Ghica și vistiernicului Ion Cantacuzino. Conacul boieresc va deveni Curte Domnească în timpul lui Calimachi Vodă (1795-1799). Restaurările din 1845, au dus la dezvoltarea clădirii pe două nivele, în stilul clasic al conacelor boierești.

Sub domnia lui Cuza Vodă, clădirea a fost cumpărată pentru înființarea primei Universități moderne din România (1860), de unde și denumirea de Universitatea Veche. Tot aici a funcționat și Filiala Academiei din Iaşi, unde a fost bibliotecar Mihai Eminescu dar și Pinacoteca Națională din Iași (Muzeul de Artă). Odată cu inaugurarea clădirii din Copou la 1897 ca nou sediu al Universității ieșene, aici rămâne doar Facultatea de Medicină datorită apropierii de marele spital al Spiridoniei. Între timp apar și alte facultăți: Farmacie, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală. Datorită diversificării disciplinelor academice, vechiul palat este extins printr-un corp masiv, cu trei etaje şi mansardă, construit în 1912. Din zidul vechii curţi domneşti a rămas doar portalul intrării cu stema Moldovei, cunoscut drept Ușa Nădejdii, un monument rar de acest gen în Iași. Legenda spune că studenții care trec pe dedesubt vor promova examenele. În 1991, i s-a atribuit statutul de Universitate și numele lui Grigore T. Popa – celebru reprezentant al Școlii de Anatomie Funcțională din Iași.

Elementul principal al fațadei neoclasice este reprezentat, asemeni multor clădiri ieșene din aceeași epocă, de bolta pentru trăsuri a intrării palatului. Fațada principală este prevăzută cu trei arcade, iar la etaj ferestrele sunt încadrate de coloane ionice.

Clădirea Institutului de Anatomie, construit între 1894 şi 1900, aparţine stilului neoclasic şi are forma unui templu grecesc, cu coloane dorice. Frontonul prezintă un basorelieful „Lecţia de Anatomie” a sculptorului Wladimir Hegel, cel care a realizat şi statuile lui Vasile Alecsandri şi Miron Costin din Iaşi.

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie funcţionează Muzeul de Istorie a Medicinei şi Muzeul de Anatomie, unde este expusă statuia „Ecorşeu” creată de sculptorul Constantin Brâncuşi împreună cu dr. Dimitrie Geronta. Muzeele includ exponate precum documente istorice, aparatură medicală sau măşti din ceară reprezentând bolile de ochi din clinica doamnei prof. dr. Elena Puşcariu – prima femeie profesor universitar în domeniul oftalmologiei.

În faţa Universităţii a fost amenajată în 1999 Piaţa Naţiunii, ce cuprinde monumentul Unirii din 1918 şi o torţă reprezentând Flacăra Veşnică a eroilor.


Monumentul Unirii din Piața Națiunii

În Piaţa Națiunii se remarcă Monumentul Unirii de la 1918, o copie a celui inițial, care fusese realizat de principesa Olga I. Sturdza în 1927 și amplasat la baza Copoului, unde astăzi se află statuia lui Mihai Eminescu. Monumentul a fost distrus în timpul războiului, iar sculptorul ieșean Constantin Crengăniş a realizat o replică în 1999. Grupul statuar reprezintă în centru Patria-Mamă alături de cele trei fiice, provinciile Transilvania, Basarabia și Bucovina, iar copilul simbolizează românii rămași în afara granițelor. Monumentul este situat în centrul unei hărți a României Mari evidențiată prin pavele roșiatice, iar patru alei pornesc din colțurile pieței și se opresc la „granițe”.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)