Situat pe Strada Titu Maiorescu din Copou, Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” funcționează din 2011 ca un departament al Universității „Alexandru Ioan Cuza” într-o clădire de la 1911 care a aparținut neurochirurgului ieșean Nicolae Oblu. Casa este construită în stil neoromânesc, cu elemente de art nouveau.

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” reprezintă continuarea a două tradiții muzeale, respectiv Muzeul de Antichități, înființat în 1916, la inițiativa profesorului Orest Tafrali și Muzeul Academic, deschis iniţial în spaţiul Rectoratului cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la fondarea primei Universități din ţară. Materialele expuse în primul muzeu erau rezultatul excavaţiilor arheologice din arealul culturii neolitice Cucuteni şi al cetăţilor greceşti de la Marea Neagră, intrate ulterior în custodia Muzeului de Istorie a Moldovei. Actualul muzeu îmbină cele două colecţii, amenajând o secţiune arheologică – Muzeul Civilizației Cucuteni (parter) și una academică – Muzeul Academic (etaj).

Muzeul Civilizației Cucuteni cuprinde unele dintre cele mai valoroase piese obținute în urma cercetărilor arheologice şi exponate din Colecția Fundației Cucuteni pentru mileniul III. Această civilizație este una dintre cele mai vechi din Europa (5200-3500 î.e.n), aflată pe teritoriul României, Republicii Moldova și Ucrainei. Amenajat tematic într-o manieră modernă, muzeul oferă vizitatorilor scene din viaţa cotidiană a vechii civilizații, cu ajutorul unor exponate originale, precum și o amplă reconstituire audio-video a procesului de cercetare arheologică. Celebrele vase din ceramica Cucuteni, cu motivul spiralei, pictate în roșu, negru și alb pot fi admirate aici, alături de arme, unelte, obiecte de cult și podoabe foarte valoroase. În camera obscură numită Sala Tezaurului, atmosfera mistică este recreată prin tavanul care reproduce cerul înstelat, sub care este expus tezaurul figurilor feminine pe un fundal de muzică tribală.

Muzeul Academic prezintă diversele etape istorice ale învăţământul superior ieşean. Exponate unicat reconstituie evoluția instituţiei și a disciplinelor academice, iar vizitatorii pot admira simbolurile Universității din cabinetul primului rector, steagurile primelor facultăți, tablouri cu personalități, documente oficiale, fotografii, instrumente și medalii.

Pe lângă misiunea patrimonială, muzeul îşi propune să funcţioneze ca un spaţiu de promovare a schimburilor universitare, dar și de organizare a unor manifestări ştiinţifice în mansarda clădirii sau redactarea de publicații în cadrul revistei Muzeului. Ghidajul gratuit în română și engleză este oferit într-un mod atractiv de talentații studenți sau absolvenți ai Facultății de Istorie.

Program: Marţi-Vineri: 09-16

Sâmbătă-Duminică: 10-15


Cucuteni – una dintre cele mai vechi civilizații din Europa

Cultura preia numele după satul omonim de lângă Târgu Frumos (jud. Iaşi), unde Teodor Burada a descoperit primele vestigii în 1884. Cucuteni-Tripolie este una dintre cele mai vechi civilizații din Europa (5200-3500 î.e.n.), ce acoperă 385.000 km2 în Nord-Estul României, Rep. Moldova şi Ucraina. Specifice acestei culturi sunt vasele cu pictură rafinată, având trei faze distincte – Precucuteni (modele geometrice incizate), Cucuteni A (modele spiralate pictate), Cucuteni B (integrarea modelelor antropo/zoomorfe, cu rol cosmologic, pe lângă modelele geometrice). Civilizația este învăluită de mister întrucât cucutenienii îşi incendiau casele în mod regulat, un ritual care marca un nou început.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)