Muzeul de Istorie Naturală din Iași este cel mai vechi muzeu de acest fel din țară. Clădirea a purtat denumirea de Casa Roset sau Casa Sturza, de la numele proprietarilor Vasile Roset, respectiv Costache Sturza şi Muzeul Elefantului, de la impresionantul elefant indian, expus la etaj. Muzeul de Istorie Naturală din Iași a fost fondat în februarie 1834, cu șase luni înaintea Muzeului Antipa din București. de către doctorii Mihai Zotta și Iacob Cihac. Aceștia au pus şi bazele Societății de Medici și Naturaliști din Iași, prima societate științifică de acest tip din Principatele Române. Muzeul a funcționat în mai multe clădiri ale orașului: casa lui Al. Balș, Academia Mihăileană și din 1841 în actuala clădire, fost conac boieresc. Casa a fost cumpărată de Societatea de Medici și Naturaliști în 1844 de la Agripina Sturza, căreia îi fusese lăsată drept zestre de tatăl ei, Vasile Roset. Edificiul a fost construit în 1811 pe locul unei case mult mai vechi care a aparținut pentru un timp cronicarului Ion Neculce.

Clădirea este celebră grație Cabinetului Elefantului şi a Sălii Cuza. Aici, în seara zilei de 3 ianuarie 1859, după discuţii aprinse, Partida Naţională a decis propunerea şi susţinerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei. Acest eveniment a dus la Unirea Principatelor Române și la fondarea statului modern român. Muzeul deținea obiecte de mare preț ce au aparținut domnitorului, expuse în sala care astăzi îi poartă numele.

Cel mai vechi și celebru exponat din colecția muzeului este scheletul elefantului Gaba, care a adus faimă muzeului. Scheletul mamiferului a fost cumpărat de la niște circari cu 135 de galbeni de către domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza. Legenda spune că pielea elefantului a fost furată și folosită pe post de acoperiş la una din casele din mahalaua oraşului.

Privită din exterior, clădirea muzeului se distinge prin fațada realizată în stilul neoclasic al epocii. Muzeul de Istorie Naturală din Iași este unul dintre puţinele monumente arhitectonice ale Iaşului cu o structură a parterului de bolţi pe arce. În curtea muzeului a fost amenajată în 1873 a doua grădină botanică a oraşului. Plantele şi seminţele au fost donate chiar de Anastasie Fătu, care amenajase prima grădină botanică din Principatele Române în 1856. Din aceasta au mai rămas doar câţiva arbori seculari, declarați Monumente ale Naturii.

Până în 2013, când a fost închis pentru reabilitare, muzeul era extrem de apreciat, mai ales în rândul copiilor. Colecţiile de insecte, peşti, păsări şi mamifere, precum şi cele de minerale sau cuiburi şi ouă numărau peste 350.000 de piese, fiind unul dintre cele mai bogate colecţii din România. Acestea erau completate de expoziţii itinerante de minerale, reptile sau  vietăţi preistorice.


Radu Rosetti – Povestiri despre Alegerea lui Cuza la Iaşi

Memorialistul și istoricul Radu Rosetti povestește în al doilea volum Amintiri momente tensionate care au condus la Unirea Principatelor, pe fondul unui context internațional potrivnic (Austria, Rusia, Imperiul Otoman erau categoric împotriva unirii) și al unui curent anti-unionist redutabil în Moldova. Unchiul său, Lascăr Rosetti, prezent la ședința din noaptea de 3 ianuarie 1859 desfășurată în Cabinetul Elefantului din actualul Muzeu de Istorie Naturală, a încuiat ușa declarând că niciun deputat moldovean nu va ieși până nu se hotărăşte pentru cine votează la candidatura pentru tronul Moldovei. După dezbateri tensionate și îndelungate, deputații au votat în unanimitate pentru candidatura lui Cuza.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)