Piața Unirii Piața Unirii Iași reprezintă kilometrul zero al oraşului şi locul de intersecţie a trei mari artere de circulaţie: Bulevardul Ştefan cel Mare (fostă Ulița Mare), strada Alexandru Lăpuşneanu (fostă Ulița Sârbească) şi ...

februarie 27, 2017

Muzeul Unirii Palatul lui Cuza, simbol al orașului, este martor al înfăptuirii Unirii, primind denumirea de ,,Muzeul Unirii” în 1959, la centenarul naşterii ...

februarie 27, 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”: clădirea impunătoare de la baza dealului Copou este elementul dominant al Pieței Mihai Eminescu. Locul este cunoscut în rândul ieșenilor drept La Fundație, deoarece ...

februarie 27, 2017

Casa Cantacuzino-Pașcanu (Palatul Copiilor) În fața Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” se înalță unul dintre palatele cu renume din fosta capitală a Moldovei, Casa Cantacuzino-Pașcanu, construită în 1840 de marele logofăt Dumitrache Cantacuzino ...

februarie 27, 2017

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Încă din secolul al XVII-lea a existat la Iași dorința de creare a unei instituții de învâțământ superior. În 1640, în curtea Mănăstirii Trei Ierahi, voievodul Vasile Lupu înființează Schola ...

februarie 27, 2017

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Situat pe Strada Titu Maiorescu din Copou, Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” funcționează din 2011 ca un departament al Universității „Alexandru Ioan Cuza” într-o clădire de la 1911 care a aparținut ...

februarie 27, 2017

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” ilustrează un fragment din trecutul glorios al poporului român. În această casă s-a născut și a locuit omul politic Mihail Kogălniceanu (1817-1891) împreună cu familia ...

februarie 27, 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” – Piața Națiunii Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa (UMF), cunoscută şi ca Palatul Calimachi, este una dintre cele mai impunătoare și vechi clădiri ale Iașului, construită în 1793 pe proprietatea hatmanului Costache ...

februarie 27, 2017

Muzeul de Istorie Naturală Muzeul de Istorie Naturală din Iași este cel mai vechi muzeu de acest fel din țară. Clădirea a purtat denumirea de Casa Roset sau Casa Sturza, de la numele proprietarilor Vasile Roset, respectiv Costache Sturza şi ...

februarie 27, 2017

Mănăstirea Trei Ierarhi – Panteonul național Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași este un monument singular în Moldova. Situat în centrul istoric al orașului Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (fosta Ulița Mare), a fost ridicat de marele voievod ...

februarie 27, 2017

Palatul Culturii – Muzeul de Istorie al Moldovei Principala atracție și simbol absolut al Iașului, Palatul Culturii reprezintă un mega-muzeu al României și sediul Complexului Muzeal Național ...

februarie 25, 2017

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)