Piața Unirii EN FR IT Piața Unirii Iași reprezintă kilometrul zero al oraşului şi locul de intersecţie a trei mari artere de circulaţie: Bulevardul Ştefan cel Mare (fostă Ulița Mare), strada Alexandru Lăpuşneanu (fostă Ulița ...

February 27, 2017

Muzeul Unirii – Reședința lui ”Alexandru Ioan Cuza” EN FR IT Palatul lui Cuza, simbol al orașului, este martor al înfăptuirii Unirii, primind denumirea de ,,Muzeul Unirii” în 1959, la centenarul naşterii ...

February 27, 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” EN FR IT Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”: clădirea impunătoare de la baza dealului Copou este elementul dominant al Pieței Mihai Eminescu. Locul este cunoscut în rândul ieșenilor drept La Fundație, ...

February 27, 2017

Palatul Cantacuzino-Pașcanu (Palatul Copiilor) EN FR IT În fața Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” se înalță unul dintre palatele cu renume din fosta capitală a Moldovei, Casa Cantacuzino-Pașcanu, construită în 1840 de marele logofăt Dumitrache ...

February 27, 2017

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” EN FR IT Încă din secolul al XVII-lea a existat la Iași dorința de creare a unei instituții de învâțământ superior. În 1640, în curtea Mănăstirii Trei Ierahi, voievodul Vasile Lupu înființează Schola ...

February 27, 2017

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” EN FR IT Situat pe Strada Titu Maiorescu din Copou, Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” funcționează din 2011 ca un departament al Universității „Alexandru Ioan Cuza” într-o clădire de la 1911 care a aparținut ...

February 27, 2017

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” EN FR IT Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” ilustrează un fragment din trecutul glorios al poporului român. În această casă s-a născut și a locuit omul politic Mihail Kogălniceanu (1817-1891) împreună cu familia ...

February 27, 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” – Piața Națiunii EN FR IT Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa (UMF), cunoscută şi ca Palatul Calimachi, este una dintre cele mai impunătoare și vechi clădiri ale Iașului, construită în 1793 pe proprietatea hatmanului ...

February 27, 2017

Muzeul de Istorie Naturală EN FR IT Muzeul de Istorie Naturală din Iași este cel mai vechi muzeu de acest fel din țară. Clădirea a purtat denumirea de Casa Roset sau Casa Sturza, de la numele proprietarilor Vasile Roset, respectiv Costache Sturza ...

February 27, 2017

Mănăstirea Trei Ierarhi EN FR IT Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași este un monument singular în Moldova. Situată în centrul istoric al orașului Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (fosta Ulița Mare), a fost ridicată de marele ...

February 27, 2017

Muzeul ”Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul” EN FR IT Casa Dosoftei marchează primele pagini din istoria literaturii române. Casa a fost zidită către 1677, pe locul fostului cimitir al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, după refacerea zidului de incintă de către ...

February 27, 2017

Palatul Roznovanu (Primăria) EN FR IT Palatul Roznovanu a fost construit în 1830-1832 după planurile arhitectului Gustav Freywald, care a proiectat și Catedrala Mitropolitană din Iași. Inițial stilul arhitectural al clădirii era cel neoclasic. A ...

February 27, 2017

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” EN FR IT Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost inaugurat în 1896, după doi ani de lucrări, pe locul vechii ...

February 27, 2017

Casa Memorială „Mihai Codreanu” (Vila Sonet) EN FR IT Vila Sonet – Muzeul Mihai Codreanu este un monument al artei și culturii ieșene, un amestec de poezie și istorie, spunând povestea unui ieșean ...

February 27, 2017

Muzeul Ion Creangă – Bojdeuca EN FR IT Căsuța de pe strada Țicăul de Sus nr. 4 din mahalaua Țicăului sau „bojdeuca” l-a găzduit pe Ion Creangă din vara anului ...

February 27, 2017

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)

X