Piața Unirii Piața Unirii Iași reprezintă kilometrul zero al oraşului şi locul de intersecţie a trei mari artere de circulaţie: Bulevardul Ştefan cel Mare (fostă Ulița Mare), strada Alexandru Lăpuşneanu (fostă Ulița Sârbească) şi ...

février 27, 2017

Muzeul Unirii Palatul lui Cuza, simbol al orașului, este martor al înfăptuirii Unirii, primind denumirea de ,,Muzeul Unirii” în 1959, la centenarul naşterii ...

février 27, 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”: clădirea impunătoare de la baza dealului Copou este elementul dominant al Pieței Mihai Eminescu. Locul este cunoscut în rândul ieșenilor drept La Fundație, deoarece ...

février 27, 2017

Casa Cantacuzino-Pașcanu (Palatul Copiilor) În fața Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” se înalță unul dintre palatele cu renume din fosta capitală a Moldovei, Casa Cantacuzino-Pașcanu, construită în 1840 de marele logofăt Dumitrache Cantacuzino ...

février 27, 2017

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Încă din secolul al XVII-lea a existat la Iași dorința de creare a unei instituții de învâțământ superior. În 1640, în curtea Mănăstirii Trei Ierahi, voievodul Vasile Lupu înființează Schola ...

février 27, 2017

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Situat pe Strada Titu Maiorescu din Copou, Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” funcționează din 2011 ca un departament al Universității „Alexandru Ioan Cuza” într-o clădire de la 1911 care a aparținut ...

février 27, 2017

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” ilustrează un fragment din trecutul glorios al poporului român. În această casă s-a născut și a locuit omul politic Mihail Kogălniceanu (1817-1891) împreună cu familia ...

février 27, 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” – Piața Națiunii Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa (UMF), cunoscută şi ca Palatul Calimachi, este una dintre cele mai impunătoare și vechi clădiri ale Iașului, construită în 1793 pe proprietatea hatmanului Costache ...

février 27, 2017

Muzeul de Istorie Naturală Muzeul de Istorie Naturală din Iași este cel mai vechi muzeu de acest fel din țară. Clădirea a purtat denumirea de Casa Roset sau Casa Sturza, de la numele proprietarilor Vasile Roset, respectiv Costache Sturza şi ...

février 27, 2017

Mănăstirea Trei Ierarhi – Panteonul național Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași este un monument singular în Moldova. Situat în centrul istoric al orașului Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (fosta Ulița Mare), a fost ridicat de marele voievod ...

février 27, 2017

Casa Dosoftei Casa Dosoftei marchează primele pagini din istoria literaturii române. Casa a fost zidită către 1677, pe locul fostului cimitir al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, după refacerea zidului de incintă de către voievodul ...

février 27, 2017

Palatul Roznovanu (Primăria) Palatul Roznovanu a fost construit în 1830-1832 după planurile arhitectului Gustav Freywald, care a proiectat și Catedrala Mitropolitană din Iași. Inițial stilul arhitectural al clădirii era cel neoclasic. A fost ...

février 27, 2017

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost inaugurat în 1896, după doi ani de lucrări, pe locul vechii ...

février 27, 2017

Casa Memorială „Mihai Codreanu” (Vila Sonet) Vila Sonet – Muzeul Mihai Codreanu este un monument al artei și culturii ieșene, un amestec de poezie și istorie, spunând povestea unui ieșean ...

février 27, 2017

Bojdeuca lui Ion Creangă Căsuța de pe strada Țicăul de Sus nr. 4 din mahalaua Țicăului sau „bojdeuca” l-a găzduit pe Ion Creangă din vara anului ...

février 27, 2017

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)